Tư vấn đầu tư đầu tư Và Doanh nghiệp

  I/ Tư vấn đầu tư

-    Tư vấn về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

-    Xúc tiến, trao đổi, gặp gỡ giữa các nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân, giữa các nhà đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

-    Hỗ trợ cho các nhà đầu tư thiết lập tất cả các loại hình hoạt động đầu tư, tư vấn để nhà đầu tư quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các loại dự án cụ thể.

-    Giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá thị trường hiện tại và tương lai;

-    Giúp nhà đầu tư lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

-    Thẩm định kết nối các đối tác đầu tư kinh doanh có tiềm lực ở trong và ngoài nước;

-    Giới thiệu về những ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như điều kiện để nhận được những ưu đãi đó;

-    Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, bao gồm các thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai ngay, Những thông tin về những dự án quan trọng được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam;

-    Hỗ trợ lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

-    Hỗ trợ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

-    Tư vấn, hỗ trợ lập các Dự án đầu tư sơ bộ, dự án đầu tư chi tiết;

-    Tư vấn mua bán dự án đầu tư, thiết lập cơ chế mua bán, chuyển nhượng;

-    Tư vấn tài chính dự án đầu tư;

-    Tư vấn về nhà đầu tư được chấp thuận về địa điểm đầu tư, về phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tư vấn về thiết kế quy hoạch, thiết kế chi tiết, tư vấn để đạt được các quyết định về phê duyệt quy hoạch, quyết định về thu hồi và giao đất …

-    Đại diện thay mặt nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;

-    Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản;

-    Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong việc tố tụng giải quyết tranh chấp tại các tòa án, trọng tài kinh tế hoặc các cơ quan khác ở trong và ngoài nước trên cơ sở pháp luật;

-    Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;

-    Các việc liên quan đến tư vấn đầu tư khác.

II/    Tư vấn Hợp đồng

-    Tư vấn, soạn thảo và hỗ trợ nhà đầu tư đàm phán ký kết các hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước:

+    Hợp đồng ngoại thương xuất nhập khẩu;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng dự án;

+ Hợp đồng tư vấn thiết kế, hợp đồng thi công, hợp đồng thăm dò, khai thác …

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

+ Các loại hợp đồng kinh doanh nhà, vay vốn, góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng;

-    Đăng ký hợp đồng, đăng ký giao dịch có điều kiện theo quy định của Pháp luật.

  III/ Tư vấn và dịch vụ doanh nghiệp

-    Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhành, Văn phòng đại diện, sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh …

-    Tư vấn, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần;

-    Tư vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;

-    Tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp;

-    Tư vấn về cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý, xây dựng các quy chế, nội quy và các quy trình tác nghiệp;

-    Thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ doanh nghiệp tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 5

Tổng số truy cập: 252,735