TƯ VẤN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan trong các lĩnh vực như:

-    Kinh doanh xuất nhập khẩu: đàm phán, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp, phòng ngừa rủi ro, phương thức thanh toán quốc tế,    …

-    Chuyển nhượng vốn: tư vấn phương thức, trình tự, thủ tục chuyển nhượng và xử lý phần vốn góp, giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty phát sinh khi chuyển nhượng vốn,...

-    Tài chính - kế toán: tư vấn hạch toán kế toán, lập báo cáo định kỳ; thẩm định, soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán, cấu trúc lại hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, …

-     Thuế: tư vấn về các chính sách thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản, ...

-     Ngân hàng: tư vấn trình tự thủ tục và giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay; tư vấn các trình tự thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi nợ vay, mua bán nợ vay, ...

-    Cung cấp các giải pháp tài chính hữu hiệu để củng cố và hoàn thiện hoạt động của doanh nghiệp như: cấu trúc lại hệ thống tài chính doanh nghiệp, cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư tài chính (chứng khoán, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết trong các hoạt động đầu tư).....

-     Thực hiện việc tư vấn, soạn thảo, hiệu đính các hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng dân sự (mua bán, chuyển đổi nhà đất, thuê nhà đất để kinh doanh, ...) các văn bản, quy chế, quyết định nội bộ liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

-    Tư vấn hoặc tham gia đàm phán, thương lượng hợp đồng với khách hàng và hoặc đối tác của khách hàng.

-    Tư vấn, thẩm định phương án đầu tư, phương án kinh doanh, phương pháp sử dụng vốn đầu tư có hiệu qủa theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 3

Tổng số truy cập: 252,733