TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP

-   Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý khác (ngoài tố tụng) cho khách hàng trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, đất đai, hộ tịch

 -    Tư vấn, soạn thảo, hiệu đính Hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng, tham gia đàm phán, giao kết hợp đồng;

 -   Thực hiện các dịch vụ pháp lý về thủ tục thuê, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản;

  -    Soạn thảo di chúc và làm chứng cho di chúc;

  -     Thực hiện dịch vụ liên quan đến visa; quốc tịch

  -     Đại diện ngoài tố tụng trong các giao dịch cho cá nhân, pháp nhân;

  -   Đăng ký giao dịch bảo đảm;

Tư vấn trực tuyến

Business's FAQ
Civil Law FAQ
 
 

Thống kê truy cập

Số người đang truy cập: 7

Tổng số truy cập: 252,737